Perfil do autor

Okonoski, Thales Ravel Hetka, UEPG, Brasil