Tamminen, Sakari, e Niki Vermeulen. 2019. “Bio-Objects: New Conjugations of the Living”. Sociologias 21 (50). https://doi.org/10.1590/15174522-02105005.