Timm, M. I. (2008) “The emotion machine, Marvin Minsky (resenha)”, RENOTE. Porto Alegre, 6(2). doi: 10.22456/1679-1916.14635.