Timm, Maria Isabel. 2008. “The Emotion Machine, Marvin Minsky (resenha)”. RENOTE 6 (2). Porto Alegre. https://doi.org/10.22456/1679-1916.14635.