Barbisan, Leci Borges. 2012. “TEXTO E CONTEXTO”. Organon 9 (23). Porto Alegre. https://doi.org/10.22456/2238-8915.29359.