(1)
Recuero, R. da C. O Interdiscurso Construtivo Como característica Fundamental Dos Webrings. IT 2008, 1-16.