Machado, Giancarlo Marques Carraro, Unimontes, Brazil