Perez, Léa Freitas. 2007. “ON THE TRACES OF RELIGIOUS AT UFMG: SOME NOTES AND BRIEF REMINISCENCES”. Debates Do NER, dezembro. https://doi.org/10.22456/1982-8136.2790.