Akasaki, Jorge Luis, UNESP - Ilha Solteira, Brazil