[1]
C. Donaduzzi, “The Visitors, de Ragnar Kjartansson”, POARTE, vol. 25, nº 43, jun. 2020.