SANTOS, IVAIRTON MONTEIRO, Department of Mathematics Federal. University of Mato Grosso., Brazil