Betrán, Javier Olivera, Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya