Marchiori, Alexandre Freitas, Prefeitura Municipal de Vitória, Secretaria Municipal de Vitória, Vitória, ES, Brasil, Brazil