[1]
Oliveira, S.N. e Doll, J. 2012. SERIOUS LEISURE. Movimento. 18, 1 (mar. 2012), 325–338. DOI:https://doi.org/10.22456/1982-8918.23641.