(1)
UFRGS, N. .-.; UFRGS, L. .-.; UFRGS, N. .-.; UFPel, N. NOTA DE APOIO AO POVO KAINGANG. EA 2014, 8, 252.