Gehre, Thiago, e Sheldon Thiago Pontes Gomes. 2013. “Quot”;. Conjuntura Austral 4 (17):97-114. https://doi.org/10.22456/2178-8839.34231.