Yeung, Luciana Luk-Tai, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa Sâo Paulo, Brazil