Nassar, Silvia Modesto, UFSC/( PPGCC), silvia@inf.ufsc.br