Kania, Marta M., University of Lower Silesia, Poland