[1]
Peixoto, F.A. 2017. Sagrado cotidiano, ‘sagrado selvagem’ – memórias, utopias, heterotopias. Debates do NER. 1, 31 (ago. 2017), 29–39. DOI:https://doi.org/10.22456/1982-8136.75426.